CSOK IGÉNYLÉS TUDNIVALÓI

...::: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK :::...
 • Magyar állampolgár és azok a személyek, akiket a magyar állampolgárok jogai megilletnek
 • szabad mozgás, tartózkodási engedéllyel rendelkezők, akik legalább 3 hónapja Magyarországon ezzel a joggal élnek
 • Európai Gazdasági Térségen és Svájcon kívüli letelepedett

vagy hontalan személy

 • A meglévő gyermekek a hitel legmagasabb összegét befolyásolják, alapvetően legalább egy további gyermeket szükséges vállalni

Meglévő gyermekek száma

vállalt gyermekek száma

Igényelhető maximális CSOK PLUSZ hitel

0

1

15.000.000 Ft

0

2

30.000.000 Ft

0

3

50.000.000 Ft

1

1

30.000.000 Ft

1

2

50.000.000 Ft

2 vagy több

1

50.000.000 Ft

Meglévő gyermek:

 • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek után
 • gyermek szüleinek halálát követő, legalább 1 év elteltével, amennyiben az igénylő gyámsága alatt áll a gyermek

A CSOK PLUSZ szabálya alapján gyermeknek számít a terhesség 12. hetét követően a magzat, a 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek vagy  25. év feletti de megváltozott munkaképességű személy.

A CSOK PLUSZ egy gyermek után egyszer vehető igénybe.

A vállalt gyermekek megszületését/örökbefogadását követően a második és 3. vállalt gyermek után legfeljebb gyermekenként 10.000.000 Ft gyermekvállalási támogatásra jogosultak a CSOK PLUSZ hitellel rendelkezők.

A benyújtás időpontjában

 • az igénylő pár tagjai közül az egyik fél 30 napnál nem régebbi dokumentummal igazolja, hogy 2 éve folyamatosan biztosított. legfeljebb 30 napos megszakítás(ok) elfogadható(k), azonban a két évnek biztosítotti minőségben szükséges meglennie.
 • Elfogadható TB jogviszonyok:
  • Alkalmazotti munkaviszony, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony, megbízási szerződés alapján végzett munkavégzés, egyházi szolgálati jogviszony, őstermelői jogviszony meghatározott esetei. Nem elfogadható azonban a közfoglalkoztatotti jogviszony (közmunka).
 • vagy Tbj. 4. paragrafus 11. pontja szerint kiegészítő tevékenységet folytató személy, de nem közfoglakoztatott
 • vagy tanúval igazolt nyilatkozatban büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozik köznevelési vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul
 • legalább 180 napja folyamatosan biztosított
  • TB jogviszonyban, de nem közfoglalkoztatottként / álláskeresési járulékban részesülőként
  • vagy tanúval igazolt nyilatkozatban büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozik köznevelési vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul
  • magyar állampolgár igénylő, kereső tevékenyéget folytat és erről hiteles fordított igazolást mutat be, amely más államban készült
  • nem közfoglalkoztatott, de a Tbj. 4.paragrafus 11 pontja szerint kiegészítő tevékenységet végez és az 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja

Ezen 30 napnál nem régebbi igazolásokat a Kormányhivatalok állíthatják ki 3 munkanapon belül.

Igénylő lap az alábbi linken érhető el

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – Nyomtatványtár (gov.hu)

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal vagy büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozni kell a büntetlen előéletről.

Az igénylő pár mindkét tagjának az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdont kell szereznie vagy rendelkeznie a CSOK Plusszal vásárolt, bővített ingatlanban. Amennyiben a korábbi ingatlanban örökléssel további kiskorú családtag is tulajdonnal rendelkezett, a CSOK Plusszal érintett ingatlanban is lehet tulajdona – a gyámhivatal rendelkezése alapján.

Osztatlan közös tulajdon esetében kizárólagos használati joggal kell rendelkezni az igénylőknek az támogatásban érintett ingatlanrészben.

 • Az ingatlan méretére vonatkozó előírásoknál külön minimális négyzetméter (nm) alapterület előírás van az ingatlan típusától függően:

   

  1 gyermek

  2 gyermek

  3 vagy több gyermek

  Lakás

  40 nm

  50 nm

  60 nm

  Önálló lakóház

  70 nm

  80 nm

  90 nm

  Az alapterület vizsgálatánál a meglévő és vállalt gyermekeket is figyelembe kell venni.

  Első közös lakás vásárlása esetén maximum 80 millió forint értékű ingatlan megszerzéséhez lehet felhasználni. A család bővülése (újabb gyermek születése) esetén igényelt CSOK Plusznál a megvásárolt vagy bővített lakás értéke maximum 150 millió forint lehet. A szerzett ingatlan értékének meg szükséges haladnia a korábbi közös értékét. Lakás vásárlása esetén annak vételára legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől.

 • A CSOK Plusz jól kiegészíthető a Babaváró hitellel ill. a hozzá kapcsolódó támogatásokkal, ami önerőként is felhasználható. A maximális összege 2024-ben 11.000.000 Ft-ra emelkedik. Erről részletesen a hu oldalon tajékozódhat
 • Az 5.000 fő alatti, kiválasztott kistelepüléseken a korábbi CSOK (úgynevezett Falusi CSOK) továbbra is igénybe vehető, a CSOK Plusz mellett is.
 • Továbbá személyi kölcsönnel is kiegészíthető az otthon felszerelése, bútorozása, autó vásárlása, melyről a hu oldalon tájékozódhat.
 •