CSOK PLUSZ IGAZOLÁS ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ TUDNIVALÓK

...::: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK :::...

A benyújtás időpontjában

 • az igénylő pár tagjai közül az egyik fél 30 napnál nem régebbi dokumentummal igazolja, hogy 2 éve folyamatosan biztosított. legfeljebb 30 napos megszakítás(ok) elfogadható(k), azonban a két évnek biztosítotti minőségben szükséges meglennie.
 • Elfogadható TB jogviszonyok:
  • Alkalmazotti munkaviszony, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony, megbízási szerződés alapján végzett munkavégzés, egyházi szolgálati jogviszony, őstermelői jogviszony meghatározott esetei. Nem elfogadható azonban a közfoglalkoztatotti jogviszony (közmunka).
 • paragrafus szerint biztosított
 • vagy Tbj. 4. paragrafus 11. pontja szerint kiegészítő tevékenységet folytató személy, de nem közfoglakoztatott
 • vagy tanúval igazolt nyilatkozatban büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozik köznevelési vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul
 • legalább 180 napja folyamatosan biztosított, akkor is ha abban maximum 30 nap megszakítás van
  • TB jogviszonyban, de nem közfoglalkoztatottként / álláskeresési járulékban részesülőként
  • vagy tanúval igazolt nyilatkozatban büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozik köznevelési vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul
  • magyar állampolgár igénylő, kereső tevékenyéget folytat és erről hiteles fordított igazolást mutat be, amely más államban készült
  • nem közfoglalkoztatott, de a Tbj. 4.paragrafus 11 pontja szerint kiegészítő tevékenységet végez és az 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja

Ezen 30 napnál nem régebbi igazolásokat a Kormányhivatalok állíthatják ki 3 munkanapon belül.

Igénylő lap az alábbi linken érhető el

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – Nyomtatványtár (gov.hu)

Nem kell igazolni a biztosítotti jogviszonyt, ha Kormányhivatali határozat alapján gyermek otthongondozási díjban vagy ápolási díjban részesül az igénylő, illetve ha megváltozott munkaképességű.

Nem szükséges a kérelem benyújtása időpontjában fennálló Tbj. 6 paragrafus szerinti biztosítotti jogviszonyt okirattal igazolni, ha a magyar állampolgárságú igénylő pár egyik tagja a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenységet folytat más országban és ott TB jogviszonyban áll és ezt hiteles, hatósági dokumentummal igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6 paragrafus szerinti biztosítottá válik.

A benyújtás időpontjában az igénylők egyikének sem lehet adó vagy vámhatósági tartozása.

Köztartozás mentességről teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell az igénylőnek, ha nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.

30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolás az adóhatóság ügyfélszolgálatán személyesen, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül igényelhető. A kiadási határidő 6 nap.

Elektronikus NAV jövedelem igazolás csak elektronikus formában nyútható be az igénylés során.

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal vagy büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozni kel a büntetlen előéletről.