LAKÁSHITEL KALKULÁTOR
a www.zoldlakashitel.hu szakértőinek személyes támogatásával

Lakáshitel kalkulátor megoldásunkhoz személyes segítséget kaphat a +36-30-373-2000; +36-30-342-6308; +36-70-791-1313 telefonszámokon!
10 000 000 Ft
20
300 000 Ft
30 000 000 Ft

Kamatperiódus

Hitel típusa

Rendezés:
OTP Bank - OTP Szabadfelhasználású jelzáloghitel
THM 12-12,6%
Futamidő (év)20
Kamat11.5 %
Összesen25 594 311 Ft
Havi törlesztőrészlet
106 643 Ft
Havi törlesztőrészlet
106 643 Ft
 Online igényelhető  Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat11.5 %
Összesen25 594 311 Ft
Kamatkedvezmények hitelösszeg és jövedelemérkeztetés válalásával elérhetőek(Hűség1 kedvezmény)!
MBH BANK - MBH Bank OTTHONTEREMTÉSI HITEL HASZNÁLT INGATLAN VÁSÁRLÁSRA
THM: 3,23%-3,28%
Futamidő (év)20
Kamat3 %
Összesen13 310 342 Ft
Havi törlesztőrészlet
55 460 Ft
Havi törlesztőrészlet
55 460 Ft
 Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat3 %
Összesen13 310 342 Ft
ERSTE BANK - ERSTE Csoportos számlavezetéshez kapcsolódó Minősített Fogyasztóbarát lakáshitel 10 éves kamatperiódussal
THM: 6,92%
Futamidő (év)20
Kamat6.7 %
Összesen18 177 462 Ft
Havi törlesztőrészlet
75 739 Ft
Havi törlesztőrészlet
75 739 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  10 éves kamatperiódus  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat6.7 %
Összesen18 177 462 Ft
Csak a csoportos számlavezetést igénybevevő Ügyfeleknek
MBH BANK - MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT MBH Bank LAKÁSHITEL 10 ÉVES KAMATPERIÓDUS
THM 8,28%
Futamidő (év)20
Kamat7.64 %
Összesen19 540 207 Ft
Havi törlesztőrészlet
81 418 Ft
Havi törlesztőrészlet
81 418 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  10 éves kamatperiódus
Futamidő (év)20
Kamat7.64 %
Összesen19 540 207 Ft
lakáshitel ingatlan vásárlésra, építésre, más banki jelzáloghitel kiváltására. Induló díj akció! átvállaljuk a fedezetként bevonásra kerülő ingatlan(ok) tulajdoni lapjának és térképmásolatának díját1 visszatérítjük a lakóingatlanok értékbecslési díját (több lakóingatlan ingatlanfedezet esetén mindegyik lakóingatlan értékbecslési díját) minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű jelzálog alapú hitel igénylésénél, a Hirdetményben foglalt feltételek fennállása esetén2, a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalás költségét visszatérítjük maximum 30.000 Ft értékben, 5.000.000 Ft, vagy afeletti hitelösszegnél, a Hirdetményben foglalt feltételek fennállása esetén3 * Az Ügyfél MKB Banknál vezetett, jelzálogkölcsönhöz tartozó törlesztési számlájára az Ügyfél havi jövedelmével megegyező, de legalább a táblázatban megjelölt, az igényelt kamatkedvezményi konstrukciónak megfelelő jóváírás érkezik (amelybe a Bankon belüli saját számlák közötti átutalások, és a pénztári készpénz befizetések nem számítanak bele). A Bank a havi jóváírás tényleges teljesülését minden hónapban vizsgálja. A választott kamatkedvezmény konstrukció kedvezmény mértéke az Ügyfél által igényelt kölcsön maximum kamat/Kamatfelár mértékéből vonódik le. Az első vizsgálati időszak a folyósítást – szakaszos folyósítás esetén az első folyósítást – követő hónap első napjától: amennyiben a Kölcsön törlesztésének első esedékessége április első és szeptember utolsó napja közé esik, akkor szeptember utolsó napjáig terjedő időszak, amennyiben a Kölcsön törlesztésének első esedékessége október első és március utolsó napja közé esik, akkor március utolsó napjáig tejredő időszak. A további vizsgálati időszakok az első vizsgálati időszak végét követő, hat hónap hosszúságú időszakok. A kamatkedvezményre jogosító valamely feltétel(ek) nem teljesítése esetén a Bank jogosult a kedvezmény megvonására és a kölcsön kamatozását a következő vizsgált időszak első hónapjának tizedik napjától a normál, azaz azonos hitelcélú, hitelösszegű és kamatperiódusú standard kamatozású konstrukció kondícióinak megfelelően állapíthatja meg, kivéve, ha az Ügyfél kérelmet ad be azzal, hogy a feltételeket újból teljesítette. Amennyiben a kérelem vizsgálata során kiderül, hogy az Ügyfél önhibáján kívüli okból nem teljesítette a feltételeket, de azokat újból teljesíti, és ezt igazolja is, a Bank visszamenőlegesen; amennyiben az Ügyfél önhibájából fakadó okból nem teljesítette a feltételeket, de azokat újból teljesíti, és ezt igazolja is, a következő vizsgált időszak első napjától a Bank visszaállítja a Kamatkedvezményeket. Egyéb esetben a következő vizsgált időszak első napjától a normál, azonos hitelcélú, hitelösszegű és kamatperiódusú standard kamatozású konstrukció kondícióinak megfelelően számítja fel az ügyleti kamatláb mértékét. A kedvezmény megvonásáról a Bank írásban értesíti az ügyfelet. Amennyiben az ügyfél kikerül a Kamatkedvezményes konstrukcióból, a fentiekből eredő kamatváltozás nem tekintendő a bank részéről egyoldalú szerződésmódosításnak. Amennyiben az Ügyfél már rendelkezik az MKB Banknál a kamatkedvezményes konstrukciók feltételéül szabott termék(ek) valamelyikével úgy azt az MKB Bank teljesített feltételnek veszi. A termékek meglétének vizsgálata a hitel futamideje alatt ebben az esetben is fentiek szerint történik. 1 2015. július 1-től az akció visszavonásáig befogadott hitelügyletek esetén az MKB Bank átvállalja a hiteligénylőtől a tulajdoni lap, valamint a térképmásolat lekérdezésének díját. 2 2021. január 14-től befogadott hitelügyletek esetén A Bank visszatéríti a lakóingatlanok értékbecslési díját (több lakóingatlan ingatlanfedezet esetén mindegyik lakóingatlan értékbecslési díját) minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű jelzálog alapú hitel igénylés esetén az alábbi feltételekkel: A visszatérítés feltétele, hogy az Ügyfél az ingatlan értékbecslésről készült számlát, vagy annak másolatát legkésőbb a folyósításig a Bank részére benyújtsa. A Bank a számlán, vagy annak másolatán szereplő összeget téríti vissza kedvezményként az Ügyfél Jóljáró csomagban igényelt hitelkártya számlájára. A visszatérítés további feltétele, hogy legkésőbb a kölcsön folyósításakor az Ügyfél jóváhagyott Jóljáró csomag igényléssel és megnyitott hitelkártya számlával rendelkezzen. Amennyiben az Ügyfél jelzálog alapú hitel igénylését követően benyújtott Jóljáró csomag igénylését a Bank elutasította, akkor a kedvezményt az Ügyfél Kölcsönszerződésében rögzített hiteltörlesztésre szolgáló, bármely típusú és kondíciójú MKB Banknál vezetett fizetési számlájára téríti vissza kedvezményként. A visszatérítéshez az Ügyfél részéről külön megbízás nem szükséges, a visszatérítés a Bank erre szolgáló technikai számlaszámáról történik. A visszatérítésre legkésőbb az első törlesztőrészlet megfizetése előtti munkanapig kerül sor mindkét esetben. Szakaszos folyósítású ügyletek esetén az első szakaszt követő első törlesztőrészletének megfizetése előtti munkanapig kerül sor a díj visszatérítésére. Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van.További részletek a mindenkor hatályos GO hitelkártyához kapcsolódó használatösztönző akció hirdetményben. 3 2021. december 1-től befogadott hitelügyletek esetén A Bank visszatéríti a Kölcsön és Zálogszerződés egyoldalú közjegyzői okiratba foglalásának hiteligénylő által megfizetett költségét ügyletenként maximum 30.000 forint erejéig minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű igénylés esetén az alábbi feltételekkel, (kivéve az Otthonfelújítási kölcsön otthonteremtési kamattámogatással terméknél): A visszatérítés feltétele, hogy az ügyfél a közjegyzői okiratról készült számlát, vagy annak másolatát legkésőbb a kölcsön folyósításáig a Bank részére benyújtsa. A Bank a számlán, vagy annak másolatán szereplő összeget téríti vissza kedvezményként az Ügyfél Jóljáró csomagban igényelt hitelkártya számlájára. A visszatérítés további feltétele, hogy legkésőbb a kölcsön folyósításakor az Ügyfél jóváhagyott Jóljáró csomag igényléssel és megnyitott hitelkártya számlával rendelkezzen. Amennyiben az Ügyfél jelzálog alapú hitel igénylését követően benyújtott Jóljáró csomag igénylését a Bank elutasította, akkor a kedvezményt az Ügyfél Kölcsönszerződésében rögzített hiteltörlesztésre szolgáló, bármely típusú és kondíciójú MKB Banknál vezetett fizetési számlájára téríti vissza. A visszatérítéshez az Ügyfél részéről külön megbízás nem szükséges, a visszatérítés a Bank erre szolgáló technikai számlaszámáról történik. A visszatérítésre legkésőbb az első törlesztőrészlet megfizetése előtti munkanapig kerül sor mindkét esetben. Szakaszos folyósítású ügyletek esetén az első szakaszt követő első törlesztőrészletének megfizetése előtti munkanapig kerül sor a díj visszatérítésére. Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van. További részletek a mindenkor hatályos GO hitelkártyához kapcsolódó használatösztönző akció hirdetményben. Az akció forint alapú lakáshitelre (ingatlan vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra), Enyhítő és Enyhítő 2 hitelre terjed ki. lakáshitel ingatlan vásárlésra, építésre, más banki jelzáloghitel kiváltására. Induló díj akció! átvállaljuk a fedezetként bevonásra kerülő ingatlan(ok) tulajdoni lapjának és térképmásolatának díját1 visszatérítjük a lakóingatlanok értékbecslési díját (több lakóingatlan ingatlanfedezet esetén mindegyik lakóingatlan értékbecslési díját) minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű jelzálog alapú hitel igénylésénél, a Hirdetményben foglalt feltételek fennállása esetén2, a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalás költségét visszatérítjük maximum 30.000 Ft értékben, 5.000.000 Ft, vagy afeletti hitelösszegnél, a Hirdetményben foglalt feltételek fennállása esetén3 * Az Ügyfél MKB Banknál vezetett, jelzálogkölcsönhöz tartozó törlesztési számlájára az Ügyfél havi jövedelmével megegyező, de legalább a táblázatban megjelölt, az igényelt kamatkedvezményi konstrukciónak megfelelő jóváírás érkezik (amelybe a Bankon belüli saját számlák közötti átutalások, és a pénztári készpénz befizetések nem számítanak bele). A Bank a havi jóváírás tényleges teljesülését minden hónapban vizsgálja. A választott kamatkedvezmény konstrukció kedvezmény mértéke az Ügyfél által igényelt kölcsön maximum kamat/Kamatfelár mértékéből vonódik le. Az első vizsgálati időszak a folyósítást – szakaszos folyósítás esetén az első folyósítást – követő hónap első napjától: amennyiben a Kölcsön törlesztésének első esedékessége április első és szeptember utolsó napja közé esik, akkor szeptember utolsó napjáig terjedő időszak, amennyiben a Kölcsön törlesztésének első esedékessége október első és március utolsó napja közé esik, akkor március utolsó napjáig tejredő időszak. A további vizsgálati időszakok az első vizsgálati időszak végét követő, hat hónap hosszúságú időszakok. A kamatkedvezményre jogosító valamely feltétel(ek) nem teljesítése esetén a Bank jogosult a kedvezmény megvonására és a kölcsön kamatozását a következő vizsgált időszak első hónapjának tizedik napjától a normál, azaz azonos hitelcélú, hitelösszegű és kamatperiódusú standard kamatozású konstrukció kondícióinak megfelelően állapíthatja meg, kivéve, ha az Ügyfél kérelmet ad be azzal, hogy a feltételeket újból teljesítette. Amennyiben a kérelem vizsgálata során kiderül, hogy az Ügyfél önhibáján kívüli okból nem teljesítette a feltételeket, de azokat újból teljesíti, és ezt igazolja is, a Bank visszamenőlegesen; amennyiben az Ügyfél önhibájából fakadó okból nem teljesítette a feltételeket, de azokat újból teljesíti, és ezt igazolja is, a következő vizsgált időszak első napjától a Bank visszaállítja a Kamatkedvezményeket. Egyéb esetben a következő vizsgált időszak első napjától a normál, azonos hitelcélú, hitelösszegű és kamatperiódusú standard kamatozású konstrukció kondícióinak megfelelően számítja fel az ügyleti kamatláb mértékét. A kedvezmény megvonásáról a Bank írásban értesíti az ügyfelet. Amennyiben az ügyfél kikerül a Kamatkedvezményes konstrukcióból, a fentiekből eredő kamatváltozás nem tekintendő a bank részéről egyoldalú szerződésmódosításnak. Amennyiben az Ügyfél már rendelkezik az MKB Banknál a kamatkedvezményes konstrukciók feltételéül szabott termék(ek) valamelyikével úgy azt az MKB Bank teljesített feltételnek veszi. A termékek meglétének vizsgálata a hitel futamideje alatt ebben az esetben is fentiek szerint történik. 1 2015. július 1-től az akció visszavonásáig befogadott hitelügyletek esetén az MKB Bank átvállalja a hiteligénylőtől a tulajdoni lap, valamint a térképmásolat lekérdezésének díját. 2 2021. január 14-től befogadott hitelügyletek esetén A Bank visszatéríti a lakóingatlanok értékbecslési díját (több lakóingatlan ingatlanfedezet esetén mindegyik lakóingatlan értékbecslési díját) minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű jelzálog alapú hitel igénylés esetén az alábbi feltételekkel: A visszatérítés feltétele, hogy az Ügyfél az ingatlan értékbecslésről készült számlát, vagy annak másolatát legkésőbb a folyósításig a Bank részére benyújtsa. A Bank a számlán, vagy annak másolatán szereplő összeget téríti vissza kedvezményként az Ügyfél Jóljáró csomagban igényelt hitelkártya számlájára. A visszatérítés további feltétele, hogy legkésőbb a kölcsön folyósításakor az Ügyfél jóváhagyott Jóljáró csomag igényléssel és megnyitott hitelkártya számlával rendelkezzen. Amennyiben az Ügyfél jelzálog alapú hitel igénylését követően benyújtott Jóljáró csomag igénylését a Bank elutasította, akkor a kedvezményt az Ügyfél Kölcsönszerződésében rögzített hiteltörlesztésre szolgáló, bármely típusú és kondíciójú MKB Banknál vezetett fizetési számlájára téríti vissza kedvezményként. A visszatérítéshez az Ügyfél részéről külön megbízás nem szükséges, a visszatérítés a Bank erre szolgáló technikai számlaszámáról történik. A visszatérítésre legkésőbb az első törlesztőrészlet megfizetése előtti munkanapig kerül sor mindkét esetben. Szakaszos folyósítású ügyletek esetén az első szakaszt követő első törlesztőrészletének megfizetése előtti munkanapig kerül sor a díj visszatérítésére. Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van.További részletek a mindenkor hatályos GO hitelkártyához kapcsolódó használatösztönző akció hirdetményben. 3 2021. december 1-től befogadott hitelügyletek esetén A Bank visszatéríti a Kölcsön és Zálogszerződés egyoldalú közjegyzői okiratba foglalásának hiteligénylő által megfizetett költségét ügyletenként maximum 30.000 forint erejéig minden benyújtott és jóváhagyott 5.000.000 Ft, vagy afölötti hitelösszegű igénylés esetén az alábbi feltételekkel, (kivéve az Otthonfelújítási kölcsön otthonteremtési kamattámogatással terméknél): A visszatérítés feltétele, hogy az ügyfél a közjegyzői okiratról készült számlát, vagy annak másolatát legkésőbb a kölcsön folyósításáig a Bank részére benyújtsa. A Bank a számlán, vagy annak másolatán szereplő összeget téríti vissza kedvezményként az Ügyfél Jóljáró csomagban igényelt hitelkártya számlájára. A visszatérítés további feltétele, hogy legkésőbb a kölcsön folyósításakor az Ügyfél jóváhagyott Jóljáró csomag igényléssel és megnyitott hitelkártya számlával rendelkezzen. Amennyiben az Ügyfél jelzálog alapú hitel igénylését követően benyújtott Jóljáró csomag igénylését a Bank elutasította, akkor a kedvezményt az Ügyfél Kölcsönszerződésében rögzített hiteltörlesztésre szolgáló, bármely típusú és kondíciójú MKB Banknál vezetett fizetési számlájára téríti vissza. A visszatérítéshez az Ügyfél részéről külön megbízás nem szükséges, a visszatérítés a Bank erre szolgáló technikai számlaszámáról történik. A visszatérítésre legkésőbb az első törlesztőrészlet megfizetése előtti munkanapig kerül sor mindkét esetben. Szakaszos folyósítású ügyletek esetén az első szakaszt követő első törlesztőrészletének megfizetése előtti munkanapig kerül sor a díj visszatérítésére. Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van. További részletek a mindenkor hatályos GO hitelkártyához kapcsolódó használatösztönző akció hirdetményben. Az akció forint alapú lakáshitelre (ingatlan vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra), Enyhítő és Enyhítő 2 hitelre terjed ki.
MBH BANK - MBH Bank LAKÁSHITEL 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSSAL
THM 7,69-8,05%
Futamidő (év)20
Kamat7.64 %
Összesen19 540 207 Ft
Havi törlesztőrészlet
81 418 Ft
Havi törlesztőrészlet
81 418 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  10 éves kamatperiódus
Futamidő (év)20
Kamat7.64 %
Összesen19 540 207 Ft
Az MBH Bank 10 éves kamatperiódusú Lakáshitel igénybe vehető használt és új lakás/ház vásárlására, új lakás építésére, vásárolt vagy meglévő lakása/háza felújítására, bővítésére és korszerűsítésére, egyösszegű és szakaszos folyósítással.
ERSTE BANK - ERSTE Közszféra Minősített Fogyasztóbarát lakáshitel 10 éves kamatperiódussal
THM: 7,81-7,97%
Futamidő (év)20
Kamat7.64 %
Összesen19 540 207 Ft
Havi törlesztőrészlet
81 418 Ft
Havi törlesztőrészlet
81 418 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  10 éves kamatperiódus  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat7.64 %
Összesen19 540 207 Ft
Csak a közszféra dolgozóinak
ERSTE BANK - ERSTE Közszféra Minősített Fogyasztóbarát lakáshitel 10 éves kamatperiódussal
THM: 7,79-7,95%
Futamidő (év)20
Kamat7.64 %
Összesen19 540 207 Ft
Havi törlesztőrészlet
81 418 Ft
Havi törlesztőrészlet
81 418 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  10 éves kamatperiódus  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat7.64 %
Összesen19 540 207 Ft
Csak a közszféra dolgozóinak
ERSTE BANK - ERSTE Közszféra Minősített Fogyasztóbarát lakáshitel 10 éves kamatperiódussal
THM: 7,77-7,94%
Futamidő (év)20
Kamat7.64 %
Összesen19 540 207 Ft
Havi törlesztőrészlet
81 418 Ft
Havi törlesztőrészlet
81 418 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  10 éves kamatperiódus  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat7.64 %
Összesen19 540 207 Ft
Csak a közszféra dolgozóinak
ERSTE BANK - ERSTE Közszféra Minősített Fogyasztóbarát lakáshitel 20 éves fix
THM: 7,92-8,02%
Futamidő (év)20
Kamat7.69 %
Összesen19 614 019 Ft
Havi törlesztőrészlet
81 725 Ft
Havi törlesztőrészlet
81 725 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat7.69 %
Összesen19 614 019 Ft
Csak a közszféra dolgozóinak
MBH BANK - MBH Bank LAKÁSHITEL VÉGIG FIX KAMATPERIÓDUS
THM 8,16-8,28%
Futamidő (év)20
Kamat7.79 %
Összesen19 762 035 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 342 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 342 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció
Futamidő (év)20
Kamat7.79 %
Összesen19 762 035 Ft
Végig fix lakáshitel ingatlan vásárlésra, építésre, más banki jelzáloghitel kiváltására, szakaszos és egyszeri folyósítással.
OTP Bank - OTP Zöld lakáshitel Zöld kamatkedvezménnyel
THM 7,77-8,2%
Futamidő (év)20
Kamat7.8 %
Összesen19 776 865 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 404 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 404 Ft
 Online igényelhető  Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat7.8 %
Összesen19 776 865 Ft
Kamatkedvezmények hitelösszeg és jövedelemérkeztetés válalásával elérhetőek(Hűség1 kedvezmény)!
OTP Bank - OTP 1x1 lakáshitel használt lakás vásárlásra
THM 7,77-8,2%
Futamidő (év)20
Kamat7.8 %
Összesen19 776 865 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 404 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 404 Ft
 Online igényelhető  Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció
Futamidő (év)20
Kamat7.8 %
Összesen19 776 865 Ft
Kamatkedvezmények hitelösszeg és jövedelemérkeztetés válalásával elérhetőek(Hűség1 kedvezmény)!
Unicredit - Stabil Kamat Hitel lakáscélra változó kamatozással
THM: 6,61%-8,6%
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  10 éves kamatperiódus
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
a magasabb jövedelem jóváíráshoz kapcsolódó kamatkedvezmény további feltétele hitelfedezeti életbiztosítás illetve vagyonbiztosítás megkötése, a partner program keretében további 0,75% kamatkedvezmény érhető el
Unicredit - Stabil Kamat Hitel lakáscélra változó kamatozással, hitelfedezeti életbiztosítással
THM: 6,61%-8,6%
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  10 éves kamatperiódus
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
a magasabb jövedelem jóváíráshoz kapcsolódó kamatkedvezmény további feltétele hitelfedezeti életbiztosítás illetve vagyonbiztosítás megkötése, a partner program keretében további 0,95% kamatkedvezmény érhető el
Unicredit - Stabil Kamat Hitel lakáscélra
THM: 6,61%-8,6%
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
a magasabb jövedelem jóváíráshoz kapcsolódó kamatkedvezmény további feltétele hitelfedezeti életbiztosítás illetve vagyonbiztosítás megkötése, a partner program keretében további 0,61% kamatkedvezmény érhető el
Unicredit - Stabil Kamat Hitel lakáscélra hitelfedezeti életbiztosítással
THM: 6,61%-8,6%
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
a magasabb jövedelem jóváíráshoz kapcsolódó kamatkedvezmény további feltétele hitelfedezeti életbiztosítás illetve vagyonbiztosítás megkötése, a partner program keretében további 0,81% kamatkedvezmény érhető el
Unicredit - Stabil Kamat Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
THM: 8,01-8,26%
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció  Életbiztosításra vonatkozó további kedvezmény
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
a magasabb jövedelem jóváíráshoz kapcsolódó kamatkedvezmény további feltétele hitelfedezeti életbiztosítás illetve vagyonbiztosítás megkötése, a partner program keretében további 0,61% kamatkedvezmény érhető el
Unicredit - Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Változó kamatozással
THM: 8-8,23%
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció  Életbiztosításra vonatkozó további kedvezmény
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
a magasabb jövedelem jóváíráshoz kapcsolódó kamatkedvezmény további feltétele hitelfedezeti életbiztosítás illetve vagyonbiztosítás megkötése, a partner program keretében további 0,75% kamatkedvezmény érhető el
Unicredit - Stabil Kamat Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel hitelfedezeti életbiztosítással
THM: 8,01-8,26%
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció  Életbiztosításra vonatkozó további kedvezmény
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
a magasabb jövedelem jóváíráshoz kapcsolódó kamatkedvezmény további feltétele hitelfedezeti életbiztosítás illetve vagyonbiztosítás megkötése, a partner program keretében további 0,81% kamatkedvezmény érhető el
Unicredit - Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Változó kamatozással hitelfedezeti életbiztosítással
THM: 8-8,23%
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
Havi törlesztőrészlet
82 465 Ft
 Értékbecslési díj akció  Közjegyzői díj akció  Folyósítási díj akció  Életbiztosításra vonatkozó további kedvezmény
Futamidő (év)20
Kamat7.81 %
Összesen19 791 700 Ft
a magasabb jövedelem jóváíráshoz kapcsolódó kamatkedvezmény további feltétele hitelfedezeti életbiztosítás illetve vagyonbiztosítás megkötése, a partner program keretében további 0,95% kamatkedvezmény érhető el
Mindet mutassa

Tisztelt Érdeklődők, Ügyfeleink,

A Zöldhitel Csoport banki termékösszehasonlító lakáshitel kalkulátor megoldása a kalkuláció során a következő feltételeket veszi figyelembe: jövedelem, hitelösszeg, kamatokat az egyes sávoknak megfelelően, a hitelcélt, a kamatperiódusokat, a jövedelem/törlesztő arányokat, az ingatlan értékét és a hitellel terhelhetőségét, a futamidőt.

A hitelajánlatok megjelenítése során nem alkalmazunk fizetett priorizálást.

Tisztelettel: Zöldhitel Csoport

www.zoldlakashitel.hu

lakáshitel kalkulátor